Xuân 2018
Cập nhật: 13 : 37' : 42'' (GMT+7) - 31 / 1 / 2018
Nêu gương sáng về đạo đức, lối sống và tinh thần phục vụ nhân dân
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng (bìa phải) gặp gỡ đại biểu tham dự họp mặt truyền thống ngành in khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 19 tại Bến Tre. Ảnh: CTV

Cùng với quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2017, chúng ta đã triển khai thực hiện chuyên đề về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đánh giá bước đầu cho thấy đạt được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực rõ nét trong nhận thức và hành động. Nổi bật là trong thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “học đi đôi với làm theo” được Ban Thường vụ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, trong Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt đều nêu gương, nghiêm túc trong học tập, quán triệt chỉ thị, quán triệt các chuyên đề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tự xây dựng nội dung đăng ký thực hiện và gửi cho tất cả các đồng chí Tỉnh ủy viên và yêu cầu tất cả cấp ủy viên các cấp phải nêu gương xây dựng bản nội dung đăng ký học tập và làm theo và thực hiện công khai rộng rãi để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát việc thực hiện.

Nội dung đăng ký thực hiện của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được công khai trên báo, đài tỉnh, huyện và thông báo đến tổ nhân dân tự quản; Bí thư, Chủ tịch xã, phường, thị trấn đều công khai nội dung đăng ký học tập làm theo trên đài truyền thanh xã, bản tin sinh hoạt nội bộ; các đối tượng còn lại công khai trong toàn chi bộ, cơ quan. Qua cách làm nêu trên được nhân dân đồng tình; đánh giá cao nội dung đăng ký học tập và làm theo, cho là phù hợp với nhiệm vụ và vị trí công tác của từng người. Cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện, đa số các đồng chí đều phấn đấu thực hiện tốt nội dung đăng ký.

Điểm đáng chú ý là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt việc đưa nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở từng chi bộ, đảng bộ; hàng tháng có tổ chức sinh hoạt chuyên đề, có đánh giá mặt được và chưa được trong thực hiện học tập và làm theo có biểu dương, khen thưởng, có phê bình nhắc nhở, đã xuất hiện cách làm hay như ở Khối thi đua I (khối Đảng tỉnh) hàng quý có bình bầu - các đơn vị trong khối giới thiệu cá nhân tiêu biểu để Trưởng Khối khen thưởng bằng hình thức biểu dương (giấy biểu dương); Ba Tri, TP. Bến Tre, Thạnh Phú tiếp tục phát huy câu lạc bộ gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả năm 2017, đã có hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân tiêu biểu được bình bầu biểu dương, khen thưởng. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và triển khai tư tưởng chỉ đạo năm “hành động” của Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động. Đó là sự chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được nâng lên rõ nét; quyết tâm chính trị cao; đoàn kết thống nhất trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tốt hơn. Trong thực hiện, Ban Thường vụ, Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung giải quyết và kiểm tra, giám sát việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm, nhiều địa phương thực hiện tốt như Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Đảng ủy Khối các Cơ quan… đã góp phần củng cố, xây dựng đoàn kết nội bộ, ổn định tình hình địa phương.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế cần quan tâm. Đó là vẫn còn một số cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với nhiệm vụ này. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như lười học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chủ trương, nghị quyết của Đảng, thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chưa làm tròn trách nhiệm; trong tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; vu khống, bôi nhọ đồng chí mình qua đơn, thư nặc danh; nói nhiều, làm ít; mất đoàn kết nội bộ, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, thiếu ý chí tiến công, trách nhiệm không cao, phong cách làm việc quan liêu, thiếu sâu sát công việc…

Năm 2018, với tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy xác định là năm “tăng tốc”. Trọng tâm là đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018, tạo đà cho năm 2019 “bứt phá” và năm 2020 “về đích”.

Để góp phần thực hiện thắng lợi năm “tăng tốc” 2018, các cấp, các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo tiếp tục đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, mỗi tập thể, cá nhân cần nghiên cứu, nhận diện rõ nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi rọi và rèn luyện bản thân mình, kiên quyết không để vi phạm và khắc phục những biểu hiện vi phạm của bản thân. Đồng thời học tập, nghiên cứu quán triệt sâu chuyên đề 2018 để rèn luyện, xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên. Cụ thể là về phong cách làm việc dân chủ, nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo; phong cách nêu gương. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt phương châm Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.

Quyết tâm thực hiện tốt các nội dung nêu trên là nhằm phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, làm việc khoa học và sâu sát, quán xuyến công việc. Đề cao vai trò và trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên trong đăng ký học tập và làm theo, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống.

Để nêu gương theo phương châm “trên trước, dưới sau”, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cũng đã nêu gương báo cáo kết quả học tập và làm theo gương Bác năm 2017 và đăng ký nội dung học tập, làm theo năm 2018. Tinh thần cốt lõi là trong lãnh đạo thực hiện cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhân rộng các mô hình, điển hình và khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo. Kiên quyết và kịp thời phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân thiếu quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là góp phần quan trọng vào việc tích cực ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức - đủ năng lực và quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm “tăng tốc” 2018.

“Mỗi tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên cần xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một nhu cầu tự thân để ngày càng hoàn thiện mình hơn. Hướng đến ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương sáng về tinh thần công tác, tinh thần phục vụ nhân dân, gương sáng về đạo đức, lối sống. Từ đó, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng tích cực hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để chuyển hóa mặt tiêu cực, xây dựng nếp sống xã hội hướng tới chân - thiện - mỹ”.

(Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo)

 • Cao Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 •  
  Lưu để đọc sau

  Bản in

  Phản hồi
   
  CÁC TIN KHÁC:
    Khi hộ nuôi heo "vỡ trận" gì giá (31 / 1 / 2018)
    Cải thiện sinh kế bền vững cho người nghèo (31 / 1 / 2018)
    Vào Tết trên bãi ngang cù lao Minh (30 / 1 / 2018)
    Phải lòng con gái Bến Tre - Địa danh và nét đẹp (30 / 1 / 2018)
    Trên cung đường khởi nghiệp (30 / 1 / 2018)
    Kỷ niệm Chiến Thắng (30 / 1 / 2018)
    Đồng khởi khởi nghiệp góc nhìn từ Nông Cổ Mín Đàm (30 / 1 / 2018)
    Ngày xuân… hát sắc bùa Phú Lễ (30 / 1 / 2018)
    "Tinh về y thuật, sáng về y đức" (30 / 1 / 2018)
    Tản mạn về cây dừa (30 / 1 / 2018)
    “Tiên học lễ, hậu học văn” trong dạy và học (30 / 1 / 2018)
    Cắm cành hoa đẹp bến sông xưa (30 / 1 / 2018)
    Đẹp mãi trong lòng chúng con (30 / 1 / 2018)
    Đọc di cảo, nhớ thầy xưa (30 / 1 / 2018)
    Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (30 / 1 / 2018)
    Những ngày Tết Mậu Thân không quên (30 / 1 / 2018)
    Tâm tình cùng bạn đọc đầu Xuân Mậu Tuất (30 / 1 / 2018)
    Chuyện trò cùng 7 nông dân xuất sắc (30 / 1 / 2018)
    Những tấm gương điển hình làm theo lời Bác (30 / 1 / 2018)
    Lạc quan bước vào năm “tăng tốc” (30 / 1 / 2018)

  Trang tiếp

   
  Tìm kiếm

  Tập trung xây dựng hoàn thành 5 xã nông thôn mới năm 2015

  Nêu gương sáng về đạo đức, lối sống và tinh thần phục vụ nhân dân
  © Báo Đồng Khởi - Giấy phép số: 456/GPBC - Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007
  Tổng Biên tập: Lê Ngọc Hân - Đường dây nóng: 0918820163
  Toà soạn: 171 Nguyễn Đình Chiểu, F2, TP.Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
  Điện thoại (+84).2753.822311-(+84).2753.811000-(+84).2753.811650 - Fax : (+84).2753.826658 - email: info@baodongkhoi.com.vn