Chính trị
Cập nhật: 15 : 42' : 10'' (GMT+7) - 15 / 4 / 2012
Thực hiện Những điều đảng viên không được làm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ và yêu cầu bức thiết trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, trong đó có vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”đã khẳng định những thành tựu quan trọng của toàn dân tộc qua 25 thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đồng thời NQ chỉ rõ một số vấn đề hạn chế, yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cần được giải quyết cấp bách. Đó là hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, chạy theo danh lợi, địa vị, tùy tiện, vô nguyên tắc… Điều này nguy hại ở chỗ làm giảm lòng tin của nhân dân, giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để thực hiện NQTW 4 với mục tiêu quyết liệt thực hiện quyết tâm chính trị đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng suy thoái trên thì một trong những giải pháp tiên quyết là thực hiện tự phê và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên. Trong nhiều nội dung tự kiểm lần này, mỗi cán bộ, đảng viên đều cần phải lấy Qui định số 47 của Ban Chấp hành (BCH) TW Đảng về Những điều đảng viên không được làm để soi xét mình. Việc TW Đảng ban hành Qui định số 47 thay thế Qui định số 115 trước đây (ban hành năm 2007) vừa thể hiện tính kế thừa, phát triển sự nghiêm minh trong công tác cán bộ giữa hai kỳ Đại hội, vừa nhấn mạnh sự kiên quyết của toàn Đảng giữ vững kỷ luật, kỷ cương của tổ chức. Qui định số 47 của BCH TW về Những điều đảng viên không được làm là cẩm nang, là gương soi hàng ngày để cán bộ, đảng viên ghi lòng tạc dạ những việc phải kiên quyết tránh để không làm tổn hại đến uy tín của Đảng, thanh danh và giá trị đạo đức của bản thân.

Nhìn lại và suy ngẫm bài học từ tình trạng còn không ít cán bộ, đảng viên tại địa phương trong một vài năm qua vì không nỗ lực rèn luyện tu dưỡng, thiếu tinh thần trách nhiệm đã vi phạm Qui định Những điều đảng viên không được làm và phải kiểm điểm, bị kỷ luật với các hình thức khác nhau. Theo thống kê, đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong 3 năm triển khai thực hiện Qui định 115 của TW có 240 đảng viên vi phạm điều 8 bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách đến khai trừ. Nội dung lỗi sai phạm tập trung vào vấn đề quan liêu, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác. Ngoài ra, có đến 315 đảng viên vi phạm điều 17 bị xử lý kỷ luật, lỗi vi phạm tập trung vào các nội dung tham gia cá cược, cho vay trái quy định của pháp luật; uống rượu, bia đến mức bê tha, mất tư cách, làm mất trật tự nơi công cộng, phát ngôn mang tính bịa đặt xúc phạm đến người khác, vi phạm đạo đức nghề nghiệp…

Việc phát hiện, kiểm điểm và xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm nêu trên một mặt thể hiện tinh thần nghiêm túc của các tổ chức Đảng cơ sở trong thực hiện Qui định về Những điều không được làm, song mặt khác còn cho thấy công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt Qui định này có nơi còn chưa thường xuyên, thiếu nhạy bén và kịp thời. Hệ quả của những hạn chế, yếu kém này là không chỉ có đảng viên thường mắc sai phạm mà có cả những đảng viên là người đứng đầu, đảng viên có thành tích trong quá khứ cũng vi phạm Những điều đảng viên không được làm. Càng thấm thía lời dạy của Hồ Chủ tịch về bài học cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và bài học về sự tu dưỡng, phấn đấu suốt đời của người đảng viên để lý tưởng, đạo đức luôn hồng thắm, năng lực công tác phải chuyên sâu.

Qui định 47 của TW lần này có hiệu lực từ tháng 11-2011 mang tính toàn diện, tính chiến đấu cao thể hiện tính kỷ luật nghiêm minh của tổ chức Đảng. Tính toàn diện trong nội dung Những điều đảng viên không được làm thể hiện bao quát tại 19 điều cấm liên quan đến việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, nguyện tắc sinh hoạt Đảng, những việc cán bộ, đảng viên…, không được làm khi thực thi nhiệm vụ công việc do tổ chức giao và trong mối quan hệ với bản thân, gia đình, người thân, nhân dân. Qui định còn nêu rõ những nội dung đảng viên không được làm trong công tác đối nội, đối ngoại, trong tham gia làm kinh tế, trong thực hiện các mối quan hệ ứng xử tại cơ quan, đơn vị, địa bàn cư trú, trong sinh hoạt đời thường liên quan đến hành vi ăn uống, tổ chức đám cưới, sinh nhật, đám ma, kỷ luật trong phát ngôn…

Hiện nay, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, toàn Đảng, toàn dân đang triển khai đợt học tập chính trị rộng lớn. Trong đó, NQ TW 4 và Qui định 47 về Những điều đảng viên không được làm được thông tin đầy đủ, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt thực hiện, các tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia đóng góp xây dựng Đảng. Thông qua các bước triển khai Nghị quyết nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong đấu tranh chống tiêu cực, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Qui định của Đảng về Những điều đảng viên không được làm.

Trong tình hình hiện nay vẫn tồn tại những yếu tố khách quan và chủ quan hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực, làm suy thoái cán bộ, đảng viên thiếu bản lĩnh. Đó là mặt trái cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, việc đào tạo, bố trí cán bộ có nơi chưa khoa học, không vì yêu cầu công việc, nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” chưa rõ về cơ chế vận hành, vẫn còn những kẽ hở để một số người lợi dụng mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc lợi ích cục bộ một nhóm người dẫn đến làm việc sai nguyên tắc và qui định của pháp luật Nhà nước. Đó là những khía cạnh mà các cấp ủy Đảng cần quan tâm khi triển khai tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW 4.

Cách nay hơn 60 năm, trong bài viết về “Phê bình”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích thấu đáo ý nghĩa, tác dụng của việc tự phê bình và phê bình: “Thuốc đắng thì dã tật, nói thật thì được việc”. Nói thật tức là phê bình. Khuyết điểm cũng như một chứng bệnh. Phê bình là thuốc để chữa các bệnh khuyết điểm… Mục đích phê bình là cốt lợi cho công việc chung”.

 • T.C

 •  
  Lưu để đọc sau

  Bản in

  Phản hồi
   
  CÁC TIN KHÁC:
    TP. Bến Tre phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (22 / 1 / 2018)
    Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 (22 / 1 / 2018)
    Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho chức sắc, tôn giáo (22 / 1 / 2018)
    Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (22 / 1 / 2018)
    Triển khai công tác kiểm sát năm 2018 (22 / 1 / 2018)
    Hơn 5,6 ngàn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (19 / 1 / 2018)
    Quan tâm, chia sẻ với Hội Người mù tỉnh (19 / 1 / 2018)
    Kỷ niệm 58 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (19 / 1 / 2018)
    “Dân vận khéo” để xây dựng nông thôn mới (19 / 1 / 2018)
    Phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021 (19 / 1 / 2018)
    Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (19 / 1 / 2018)
    Lãnh đạo tỉnh tiếp Cục Phát triển Campuchia (19 / 1 / 2018)
    Đồng khởi mới xây dựng nông thôn mới (17 / 1 / 2018)
    Triển khai công tác ngành tòa án năm 2018 (17 / 1 / 2018)
    Triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (15 / 1 / 2018)
    Thắm đượm tình đoàn kết quân dân (15 / 1 / 2018)
    Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (15 / 1 / 2018)
    Cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (15 / 1 / 2018)
    Đối thoại với nông dân huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc (15 / 1 / 2018)
    Triển khai công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố (15 / 1 / 2018)

  Trang tiếp

   
  Tìm kiếm

  Tập trung xây dựng hoàn thành 5 xã nông thôn mới năm 2015

  Thực hiện Những điều đảng viên không được làm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4
  © Báo Đồng Khởi - Giấy phép số: 456/GPBC - Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007
  Tổng Biên tập: Lê Ngọc Hân - Đường dây nóng: 0918820163
  Toà soạn: 171 Nguyễn Đình Chiểu, F2, TP.Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
  Điện thoại (+84).2753.822311-(+84).2753.811000-(+84).2753.811650 - Fax : (+84).2753.826658 - email: info@baodongkhoi.com.vn