Cải cách hành chính để phát triển và hội nhập
Cập nhật: 8 : 18' : 34'' (GMT+7) - 21 / 1 / 2011
Quy định mới về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PY

Chiều hôm qua, 20-1-2011, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17-1-2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng và đại diện HĐND, các sở, ban ngành tỉnh, HĐND các huyện, thành phố, các huyện ủy, thành ủy, phòng nội vụ các huyện, thành phố tham dự hội nghị.

Ngày 17-1-2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2011 về việc ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo quy định này, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã và bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Quyết định 02 quy định, xã, phường, thị trấn loại 1 được bố trí không quá 25 người, gồm: bí thư đảng ủy; phó bí thư đảng ủy (chuyên trách công tác Đảng); thường trực đảng ủy xã (nơi không có phó bí thư chuyên trách công tác Đảng); chủ tịch hội đồng nhân dân; phó chủ tịch hội đồng nhân dân; chủ tịch UBND; 2 phó chủ tịch UBND; trưởng khối vận - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bí thư Đoàn; chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ; chủ tịch hội nông dân (áp dụng đối với cấp xã có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức hội nông dân); chủ tịch hội cựu chiến binh. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương trên cơ sở này, căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc điểm tình hình thực tế của cán bộ tại đơn vị để bố trí kiêm nhiệm cho phù hợp.
Công chức cấp xã có các chức danh: trưởng công an; chỉ huy trưởng quân sự; văn phòng - thống kê (2 công chức: 1 phụ trách chung, trực tiếp phụ trách văn phòng, thống kê, nội vụ và 1 phụ trách kinh tế, kế hoạch); địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn và một số xã đang trong quá trình đô thị hóa) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): được bố trí 2 công chức (theo tình hình cụ thể về công chức ở cơ sở để bố trí cho phù hợp); tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch (2 công chức: 1 phụ trách chung và 1 phụ trách hộ tịch kiêm bộ phận một cửa); văn hóa - xã hội (2 công chức (1 phụ trách văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, y tế, giáo dục và 1 phụ trách lao động - thương binh và xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo).
Xã, phường, thị trấn loại 2 được bố trí không quá 23 người, cũng gồm những chức danh như xã loại 1 và địa phương căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc điểm tình hình thực tế của cán bộ tại đơn vị để bố trí kiêm nhiệm.
Xã loại 3 được bố trí không quá 21 người; bố trí như xã loại 2, nhưng bố trí 1 phó chủ tịch UBND và thực hiện bố trí kiêm nhiệm trong số cán bộ cho phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng.
Phường, thị trấn loại 3 bố trí không quá 21 người; bố trí như xã loại 2 nhưng bố trí 1 công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường hoặc địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường.
Quyết định này cũng quy định việc xếp lương cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức là thương binh), nâng lương, phụ cấp lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết tồn tại về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27-5-2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-11-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Riêng thường trực Đảng ủy có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/NĐ-CP (bằng với hệ số lương trưởng các đoàn thể).
Ngoài quy định về cán bộ, công chức cấp xã, Quyết định 02/2011 của UBND tỉnh còn quy định về số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ấp, khu phố.

 • Phương Yến

 •  
  Lưu để đọc sau

  Bản in

  Phản hồi
   
  CÁC TIN KHÁC:
    Công bố qua dịch vụ bưu chính công ích (18 / 12 / 2017)
    Triển khai chỉ số hài lòng cấp quốc gia (1 / 12 / 2017)
    Xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư (27 / 11 / 2017)
    Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (17 / 11 / 2017)
    Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (13 / 11 / 2017)
    Quyết tâm thực hiện cải cách tổ chức bộ máy (13 / 10 / 2017)
    Ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước (6 / 10 / 2017)
    Giúp giải quyết thủ tục hành chính khoa học hơn (4 / 10 / 2017)
    Lợi ích trong giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện (14 / 8 / 2017)
    Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng các loại bản sao giấy tờ (28 / 7 / 2017)
    Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư (14 / 7 / 2017)
    Cần đảm bảo đúng quy trình (30 / 6 / 2017)
    Tăng cường cải cách hành chính (16 / 6 / 2017)
    Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (9 / 6 / 2017)
    Những con số đáng ghi nhận (26 / 5 / 2017)
    Gương điển hình làm tốt công tác cải cách hành chính (12 / 5 / 2017)
    Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị (28 / 4 / 2017)
    Quản lý nhà nước về hội (14 / 4 / 2017)
    Cần có phương pháp khoa học (7 / 4 / 2017)
    Tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (24 / 3 / 2017)

  Trang tiếp

   
  Tìm kiếm

  Tập trung xây dựng hoàn thành 5 xã nông thôn mới năm 2015

  Quy định mới về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã
  © Báo Đồng Khởi - Giấy phép số: 456/GPBC - Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007
  Tổng Biên tập: Lê Ngọc Hân - Đường dây nóng: 0918820163
  Toà soạn: 171 Nguyễn Đình Chiểu, F2, TP.Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
  Điện thoại (+84).2753.822311-(+84).2753.811000-(+84).2753.811650 - Fax : (+84).2753.826658 - email: info@baodongkhoi.com.vn