An ninh - Quốc phòng
Cập nhật: 8 : 59' : 1'' (GMT+7) - 9 / 10 / 2009
Bến Tre thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương trong thời kỳ phát triển
Thực tập chỉ huy chiến đấu. Ảnh: P.Y

Trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Bến Tre luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương (QP-QSĐP) nhằm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh ủy đã có các nghị quyết chuyên đề như: về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới”, về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong KVPT, bảo đảm sự vận hành thông suốt, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành, chỉ huy, tham mưu trong hệ thống chính trị đối với công tác QP-QSĐP và xây dựng KVPT”, về “Phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN suốt nhiệm kỳ cũng như hàng năm đến 2010 định hướng đến 2015”. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của nhiệm vụ QP-QSĐP.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân của tỉnh luôn được tăng cường. Cơ chế lãnh đạo theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vận hành thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Những năm qua, tỉnh đã tổ chức diễn tập vận hành cơ chế 8/8 huyện, thị; 164/164 xã, phường và 4 sở, ngành: Giao thông vận tải, Bưu điện, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu những năm 1990, khi diễn tập tỉnh phải nhờ chuyên gia, cố vấn của Quân khu giúp về văn kiện, phương pháp thì nay chẳng những cấp tỉnh mà cấp huyện cũng có khả năng tự tổ chức diễn tập vận hành cơ chế. Các đề mục diễn tập sát với tình hình thực tế ở địa phương. Có những đề mục tổng hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách như phòng chống lụt bão, ứng cứu thiên tai, dịch bệnh…. Hàng năm, tỉnh diễn tập 50% xã, phường, 1/4 huyện. Riêng diễn tập tỉnh theo yêu cầu chỉ đạo của Quân khu, lực lượng thường trực hàng năm đều tổ chức diễn tập vòng tổng hợp để đánh giá kết quả sau một năm huấn luyện, kết quả luôn đạt khá, giỏi.

Công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, đúng nguyên tắc, đúng qui trình, đảm bảo công bằng. Chất lượng ngày càng cao, cả về chính trị và trình độ học vấn (đảng viên đạt từ 5-6% trở lên, đoàn viên 85-90%; trình độ văn hoá cấp III chiếm 75-80%). Tuyển sinh quân sự hàng năm đều tăng, kết quả thi đậu vào các trường đạt từ 60 em trở lên.

Công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân, trước hết là bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được tỉnh chú trọng. Hội đồng GDQP-AN các cấp hoạt động có nền nếp, số lượng, đối tượng giáo dục hàng năm được mở rộng. Chỉ tính 5 năm gần đây, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 15.856 cán bộ theo phân cấp; phối hợp Ban Tôn giáo và các cơ sở tôn giáo tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 2.168 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh (chức sắc 41,41%, chức việc 40,08%). GDQP cho 147 giáo viên các trường trung học phổ thông, 172.429 sinh viên, học sinh; 150.057 DQTV và 18.870 DBĐV theo chương trình qui định. Qua học tập nâng cao được nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ QP-AN; góp phần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống có hiệu quả “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Chú trọng tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, trọng tâm là công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. DQTV xây dựng theo hướng “vững mạnh rộng khắp” luôn thực hiện đúng pháp lệnh Nhà nước. Hiện 100% xã, phường có lực lượng dân quân; 100% cơ quan, xí nghiệp (đủ điều kiện) có lực lượng tự vệ; gắn xây dựng DQTV với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Tỷ lệ DQTV luôn duy trì khoảng 1,64% so với tổng số dân. Chất lượng không ngừng được nâng cao, nhất là sau khi có Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy (thực hiện theo Chỉ thị 16 của Ban Bí thư). Hiện tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 17,32%, đoàn viên 68,67% so với tổng số lực lượng. 164/164 xã, phường (thị trấn) có chi bộ quân sự, trên 60% chi bộ quân sự có cấp ủy, 100% Ban Chỉ huy quân sự xã, phường xếp đủ biên chế 3 đồng chí. Cán bộ xã, phường đội 100% là đảng viên, cán bộ tiểu đội, ấp đội 53,02% là đảng viên; 96% chỉ huy trưởng xã, phường là cấp ủy viên; 100% xã, phường đều có chi bộ quân sự. Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đúng theo chương trình quy định cho 100% xã, phường đội và trên 80% lực lượng (DQ cơ động 100%). Qua học tập huấn luyện chất lượng tổng hợp của DQTV không ngừng được nâng cao, bảo đảm đây thực sự là lực lượng tin cậy trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, nòng cốt phong trào tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai ở địa phương. Tỷ lệ quân nhân biên chế vào các đơn vị DBĐV trên 98%, chất lượng hiện có 8,72% đảng viên, 30,87% đoàn viên trong các đơn vị DBĐV của tỉnh. Quân số tham gia huấn luyện hàng năm đạt 93,24% trở lên, quân số huy động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu luôn đạt trên 95%. Phương tiện kỹ thuật các ngành kinh tế quốc dân được đăng ký quản lý 97,3% sẵn sàng động viên phục vụ cho nhu cầu quốc phòng địa phương và quân đội.

Tổ chức phối hợp hoạt động giữa Quân đội và Công an, Biên phòng trong quản lý địa bàn, nắm chắc mọi diễn biến tình hình của địa phương, chú trọng các địa bàn nhạy cảm chính trị, kịp thời phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, kích động nhân dân biểu tình, gây rối ở địa phương; phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Với những thành quả về công tác QP-QSĐP đã đạt được, Bến Tre quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, ra sức xây dựng nền QPTD, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thật sự vững mạnh, có độ tin cậy cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 • Thiếu tướng Võ Hồng Quang

 •  
  Lưu để đọc sau

  Bản in

  Phản hồi
   
  CÁC TIN KHÁC:
    Phát huy truyền thống thi đua hành động kiểu mẫu (28 / 8 / 2015)
    Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện (21 / 8 / 2015)
    Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020 (19 / 8 / 2015)
    Tiếp tục phát triển với nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng (19 / 8 / 2015)
    Tổ chức quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh hướng về đại hội (14 / 8 / 2015)
    Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (12 / 8 / 2015)
    Tình hình an ninh trật tự tháng 7-2015 (7 / 8 / 2015)
    Dấu ấn sau những chuyến “Hành quân xanh” (7 / 8 / 2015)
    Một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới (5 / 8 / 2015)
    Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển (5 / 8 / 2015)
    Bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (4 / 8 / 2015)
    Tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên Cối 82mm (3 / 8 / 2015)
    Đảng bộ Phòng Tham mưu tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020 (31 / 7 / 2015)
    Tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên chuyên ngành thông tin (31 / 7 / 2015)
    Tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục pháp luật năm 2015 (31 / 7 / 2015)
    Sơ kết giai đoạn 1 cao điểm tấn công tội phạm (29 / 7 / 2015)
    Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ trong tiệc rượu (29 / 7 / 2015)
    Công an Bến Tre với công tác đền ơn đáp nghĩa (29 / 7 / 2015)
    Đột phá xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (24 / 7 / 2015)
    Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy (22 / 7 / 2015)

  Trang tiếp

   
  Tìm kiếm
  Đồng Khởi online: Bến Tre thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương trong thời kỳ phát triển


  Trang chủ  |  Thông tin tòa soạn  |  Liên hệ  |  Sơ đồ website

  Tổng Biên tập: Cao Văn Dũng - Giấy phép số: 456/GPBC - Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007
  Toà soạn: 171 Nguyễn Đình Chiểu, F2, thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
  Điện thoại (+84).75.3822311 - Đường dây nóng: 0919978126 - Fax : (+84).75.3826658 - email: info@baodongkhoi.com.vn
  Ghi rõ nguồn "Đồng Khởi Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này